Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 
 
            Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie i rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Projekty i programy realizowane w przedszkolu:
 1. Projekt " Przedszkola na wymiar"

  projekt przedszkola.jpeg

                               – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.

Plik do pobrania:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/informacja-na-strone-od-realizatoradoc-2(1).doc

 1.  

Projekt " Przedszkola  dla wszystkich przyjazne"

projekt przedszkola.jpeg

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie pt. Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/przedszkole-dla-wszystkich-przyjazne(1).docx

 1.  

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli,

organizowany przez markę Kubuś. 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Pliki do pobrania

Dla rodziców

Dla dzieci

 

 1. Program "Mamo, tato, wolę wodę"

 

to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

Żywiec Zdrój   Instytut Matki i Dziecka  Instytut Żywności i Żywienia

Pliki do pobrania;

Dla rodziców

 

           Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

 • wychowanie zdrowotno - ruchowe
 • wychowanie muzyczne
 • wychowanie plastyczne
 • kształcenie umiejętności matematycznych
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
              Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe.

 Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 • Język niemiecki - mgr Patrycja Henke
 • Taniec towarzyski - Karolina Anioł
 •  Logopedia - mgr Krystyna Łopuch
 
 •  Religia - mgr Sabina Nalewaja 
 
 
              W ramach rozwijania zdolności i zainteresowań rodzice mają możliwość zapisania swojego dziecka na zajęcia taneczne. Zajęcia prowadzone są w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w każdą środę 60 minut.Efekty pracy są prezentowane na zajęciach otwartych dla rodziców oraz na innych uroczystościach przedszkolnych.
              Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych  metod i form.
          Stworzyliśmy innowacyjny program działań z zakresu edukacji regionalnej dziecka, który pomaga rozwijać poczucie przynależnosci narodowej i zainteresowania dzieci środowiskiem, w kórym żyją i jego historią.
          Jesteśmy uczestnikami „Klubu Czytających Przedszkoli” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Liderem kampani w naszym  przedszkolu jest mgr Ewa Holeksa  
 
 
W roku szkolnym 2018 -2019 przedszkole będzie czynne w miesiącu sierpniu 2019 roku.                                    01.07.2019 -  31.07.2019r. - przerwa wakacyjna.
 
 
 
 
Dzień w przedszkolu:
 Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 - 16.00
            
Pobyt dziecka w naszym przedszkolu planowany jest w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest wzbogacany i modyfikowany w zależności od dyspozycji dzieci ich samopoczucia i nastroju. Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco: 
 
 
 
              Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są w oparciu o następujące programy:
                       -  Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
                       -  Nasze Przedszkole - Wiesława Żaba-Żabińska , wydawnictwo MAC
 
Statut Przedszkola 2017r
Statut Przedszkola 2018r

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03