To takie proste!
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

 
            Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie i rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
           Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:
 • wychowanie zdrowotno - ruchowe
 • wychowanie muzyczne
 • wychowanie plastyczne
 • kształcenie umiejętności matematycznych
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
              Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe.

 Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 • Język niemiecki - mgr Patrycja Henke
 • Mażoretki - Anna Kołodziej

 
 • Taniec towarzyski - Karolina Anioł
 •  Logopedia - mgr Krystyna Łopuch
 
 •  Religia - mgr Sabina Nalewaja
 • Gimnastyka Korekcyjna - mgr Anna Śnigórska  
 
              W ramach rozwijania zdolności i zainteresowań rodzice mają możliwość zapisania swojego dziecka na zajęcia taneczne. Zajęcia prowadzone są w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w każdą środę 60 minut.Efekty pracy są prezentowane na zajęciach otwartych dla rodziców oraz na innych uroczystościach przedszkolnych.
              Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych  metod i form.
          Stworzyliśmy innowacyjny program działań z zakresu edukacji regionalnej dziecka, który pomaga rozwijać poczucie przynależnosci narodowej i zainteresowania dzieci środowiskiem, w kórym żyją i jego historią.
          Jesteśmy uczestnikami „Klubu Czytających Przedszkoli” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Liderem kampani w naszym  przedszkolu jest mgr Ewa Holeksa
 
Dzień w przedszkolu:
 Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 - 16.00
            
Pobyt dziecka w naszym przedszkolu planowany jest w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest wzbogacany i modyfikowany w zależności od dyspozycji dzieci ich samopoczucia i nastroju. Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco: 
 
 
              Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są w oparciu o następujące programy:
                       -  Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
                       -  Nasze Przedszkole - Wiesława Żaba-Żabińska , wydawnictwo MAC

 

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-11