Grupa Żabki

Strona informacyjna grupy
"Żabki" 4 latki
 
 
Nauczycielki:
 
mgr Iwona Pielawa (Niedzwiedz)
Paulina Buhl
 
 

                     Szanowni Rodzice !

  Zebrania organizacyjne w sprawie nowego roku przedszkolnego 2022/2023 odbędą się w grupach w dniu:

           30.08.2022.(wtorek) godz.17.00

  Spotkania odbędą się z wychowawcami w poszczególnych salach dydaktycznych w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim.     

                                                                                                                                           

                                                                  Serdecznie zapraszamy!

                                                                         Beata Niedworok

                                                                              dyrektor przedszkola