Grupa Motylki

Strona informacyjna grupy

"Motylki"

 

5 -  latki

 

 

Nauczycielki:

mgr Iwona Kołodziej

mgr Elżbieta Stolarska

 

Nasza zimowa sesja zdjęciowa

*****************

Nasza grupa z pracami plastycznymi, które wykonaliśmy na zajęciach w bibliotece.

Panie bibliotekarki przekazały nam prezent, książkę pt. "Cynowy żołnierzyk i inne bajki"

........................

                     Szanowni Rodzice !

  Zebrania organizacyjne w sprawie nowego roku przedszkolnego 2022/2023 odbędą się w grupach w dniu:

           30.08.2022.(wtorek) godz.17.00

  Spotkania odbędą się z wychowawcami w poszczególnych salach dydaktycznych w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim.     

                                                                                                                                           

                                                                  Serdecznie zapraszamy!

                                                                         Beata Niedworok

                                                                              dyrektor przedszkola