Rekrutacja

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2023/2024, zostanie wywieszona w holu przedszkola dnia 31.03.2023 od godz. 8.00

WYNIKI REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2023/2024 w wyniku postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną na posiedzeniu w dniu 14.03.2023r., zostanie umieszczona w holu przedszkola w dniu 16.03.2023 r.od godz. 9.00

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia w dniach 20 - 27 marca 2023 r. do godz. 15.00

(Druk potwierdzenia woli przyjęcia do pobrania w linku w artykule poniżej)

REKRUTACJA

Druki można pobrać osobiście w przedszkolu lub z poniższych linków.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście w przedszkolu lub poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej przy przedszkolu w zaklejonej kopercie.

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu należy składać

od 1 do 7 lutego 2023 roku do godz. 15.00

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

od 9 lutego 2023 do 9 marca 2023, do godz. 15.00

 

Terminy:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/zalacznik-nr-1-0050192023.docx

Zasady naboru do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/zasadynaborudopublicznychprzedszkoli1.doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/wniosekprzyjeciedoprzedszkola1(1).doc

Oświadczenia (załączniki do wniosku):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/oswiadczeniawzoryprzedszkole1(2).doc

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/potwierdzeniewoliprzyjeciadzieckadoprzedszkola2.doc