Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

 

Szanowni Rodzice

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacji  działającej przy Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim informuje,  że na podstawie art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 z póź.zm.)  wszystkie  dzieci – kandydaci , których Rodzice złożyli wolę zapisu do przedszkola na rok szkolny 2021/2022  zostały przyjęte- przyjęci do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim.

 

Komisja ustaliła i podała do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – w dniu 31 marca 2021 r.

 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz datę ich sporządzenia ,
umieszczone są  w widocznym miejscu  w siedzibie przedszkola – w holu przedszkola.

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami.

 

                                                      

  mgr Iwona Dużyńska 

                                                   przewodnicząca komisji rekrutacji

 

 

Uwaga!

 

W wyniku weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim sporządzono listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022 , która podana jest do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2021r. do godz.15.00  i znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

 

Rodzice kandydatów  w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w terminie      

                    

         od 22 marca 2021r. do 26 marca 2021r. do godz.15.00

 

Potwierdzenie woli można złożyć osobiście w przedszkolu, poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej przy przedszkolu lub na maila przedszkole.dobrzenwielki@o2.pl w załączeniu wzór potwierdzenia woli 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - wzór

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

od 8 lutego 2021 do 5 marca 2021.

 

 

 

Zarządzenie Wójta

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/zarzdzenie-w-jta-nr-00501720211.pdf

 

 

Zasady naboru

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/zasadynaborudopublicznychprzedszkoli(3).doc

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/wniosekprzyjeciedoprzedszkola(1).doc

 

 

 

Oświadczenia

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/oswiadczeniawzoryprzedszkole(1).doc


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-31