Wytyczne GIS - V aktualizacja

rok temu

 

W roku szkolnym 2021/2022 w dalszym ciągu obowiązują nasz wytyczne przeciwepidemiczne na terenie przedszkola, określone w komunikacie głównego inspektora sanitarnego w V aktualizacji.

 

Wytyczne GIS V aktualizacja