Kontakt
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Odpłatność

ponad 2 lat temu

 

Szanowni Rodzice

 Informujemy, iż od października 2021 roku, listy do wpłat wraz  z indywidualnymi numerami i kwotą do zapłaty będą zamieszczane  na stronie internetowej przedszkola                   

 

        przedszkole.dobrzenwielki.dlaprzedszkoli.eu         

 

                                           

w zakładce   Odpłatności.

 

Kwotę do zapłaty na dany miesiąc będziecie Państwo szukali w odpowiedniej grupie, pod stałym numerem przydzielonym zgodnie z numerem w dzienniku zajęć na cały rok szkolny. Przy numerze, zawsze tym samym, szukamy swojego nr konta (cztery ostatnie cyfry konta) i kwoty do zapłaty.

 

 Opłatę za przedszkole uiszczacie Państwo do 10 dnia następnego miesiąca (za wrzesień do 10 października).

Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu, w minionym miesiącu.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00  do 13.00

Naliczenie kwot odpłatności za wyżywienie( ilość posiłków ) oraz za pobyt  w przedszkolu ( ilość godzin poza podstawą programową – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ) zgodnie z informacjami przekazanymi przez rodziców na zebraniach grupowych.

Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby posiłków jest możliwa  z początkiem nowego miesiąca w sytuacjach wyjątkowych ( np. utrata lub pozyskanie zatrudnienia, inne sytuacje losowe).Informację należy przekazać  do wychowawcy ,  dyrektora lub intendenta do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

Informacji o przydzielonym numerze zgodnym z dziennikiem zajęć uzyskujemy u wychowawcy danej grupy.

 

Odpłatność za miesiąc wrzesień będzie dostępna na stronie  w poniedziałek tj. 4 października 2021.